"30 km/h - maak de straten leefbaar!"

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Wij stellen een 30km/h (20mph) als EU-regel snelheidsbeperking voor stedelijke en residentiële gebieden voor. Lokale autoriteiten kunnen andere snelheidsbeperkingen vastleggen, als zij kunnen aantonen hoe aan milieu- en veiligheidsbehoeften voldaan wordt. De EU heeft duidelijke doelstellingen voor de veiligheid op de weg en het milieu, maar hieraan wordt nog niet voldaan. Een 30km/h (20mph) standaard snelheidsbeperking zal ertoe bijdragen, deze doelen efficiënter te bereiken, daar dit als doelmatig bewezen is voor de vermindering van ernstige en dodelijke ongevallen, geluidshinder, luchtvervuilingen and CO2 uitstoot, alsook de verbetering van de verkeersstromen. Mensen kunnen met minder vrees reizen. Milieuvriendelijkere vervoersmodi worden attractiver. Om aan het subsidiariteitsprincipe te beantwoorden, moeten lokale autoriteiten de laatste beslissing nemen over andere snelheidsbeperkingen op hun wegen en gelijkwaardige alternatieven doorvoeren om de doelstellingen te bereiken.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international