“30 km/h – ljudem prijazna ulica“

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

je splošna omejitev najvišje hitrosti na 30km/h (20mph) v vseh naseljih držav članic EU, s tem da lokalne skupnosti obdržijo diskrecijsko pravico določiti drugačno omejitev hitrosti, če menijo, da z njo niso kršeni okoljski in varnostni standardi ranljivih skupin udeležencev v prometu. EU se sicer zavzema za povsem jasno postavljene cilje glede okolja in varnosti v cestnem prometu, žal pa ti še niso doseženi. Omejitev najvišje dovoljene hitrosti na 30km/h, (20mph) v vseh naseljih držav članic EU, bi, kot se je že izkazalo, doprinesla k znatnemu zmanjšanju števila poškodb in smrti kot posledice prometnih nesreč, pripomogla bi k znižanju hrupa, onesnaženosti zraka in znižanju emisij CO2, prav tako bi se povečala tudi pretočnost prometa. Potovati bo moč varneje in brez strahu, okolju prijaznejše oblike prometa bodo postale bolj zanimive. Sledeč načelu subsidiarnosti, lokalne skupnosti ohranijo pristojnosti sprejemanja končnih odločitev in pravico do implementacije drugih omejitev hitrosti, kot tudi do implementacije ustreznih alternativnih ukrepov za doseganje istih ciljev.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international