30 km/godz – ulice przyjazne życiu!

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Proponujemy wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h (20mph) dla terenów zabudowanych i osiedli mieszkaniowych. Władzom lokalnym wolno będzie ustanowić inne limity prędkości, jeśli będą w stanie wykazać, że potrzeby środowiska i bezpieczeństwo najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego są zapewnione. Unia Europejska ma jasno sprecyzowane cele dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, nie zostały one jednak jeszcze spełnione. Ograniczenie prędkości do 30 km/h (20mph) pomogłoby w ich osiągnięciu, okazało się ono bowiem skutecznym sposobem w zmniejszeniu liczby przypadków śmierci lub ciężkich obrażeń, spadku poziomu hałasu, redukcji zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2, a także w usprawnieniu przepływu ruchu. Dzięki ograniczeniu prędkości ludzie mogą czuć się na drogach bezpieczniej. Przyjazne środowisku sposoby przemieszczania się stają się natomiast bardziej atrakcyjne. Stosownie do zasady subsydiarności, władze lokalne muszą uzyskać ostateczną decyzję, by móc ustanowiać nowe ograniczenia prędkości na drogach i wdrażać w życie sposoby alternatywne w celu osiągnięcia postanowionych celów.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international