"30 km/h - för bättre bruk av våra gator"

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vi föreslår 30 km/h som grundhastighetsbegränsning för urbana och bostadsområden inom EU. Lokala myndigheter kunde fastställa andra hastighetsbegränsningar ifall de kan visa hur de mest utsatta trafikanternas säkerhetsbehov och miljökrav kan mötas. EU har klara trafiksäkerhets- och miljömålsättningar men dessa uppnås ännu inte. En 30 km/h hastighetsbegränsning skulle hjälpa ett mera effektivt förverkligande av dessa emedan sådana hastighetsbegränsningar har visat sig effektiva när det gäller att minska personskador och dödsfall, buller, luftförorening och koldioxidutsläpp samt för att förbättra trafikens smidighet. Människor kan röra sig med mindre rädsla. Miljövänliga transportmodeller blir mera attraktiva. För att respektera subsidiaritetsprincipen måste de lokala myndigheterna ha rätt att införa även andra hastighetsbegränsningar och att använda sig av andra alternative för att uppnå dessa målsättningar.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international