Handelspolitik

L. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
20 Supporters 20 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľka petície vyjadruje znepokojenie nad tým, že v Taliansku dochádza k obchádzaniu smernice 2006/123/ES, pričom tvrdí, že koncesie jednotlivých podnikov (plážových zariadení) na verejný majetok, ktorý sa nachádza v pobrežnej oblasti a využíva sa na účely cestovného ruchu a voľného času, nesmú obmedzovať prístup verejnosti na pláže. V tejto súvislosti odkazuje na rozsudok Európskeho súdneho dvora z júla 2016, ktorý sa týka koncesií na verejný majetok v pobrežnej oblasti v Taliansku, pričom zdôrazňuje dôležitosť postupov verejného obstarávania v súvislosti s prideľovaním plážových koncesií, k obnove ktorých by nemalo dochádzať automaticky. Okrem toho individuálne záujmy držiteľov koncesií sa nesmú uprednostňovať pred ochranou životného prostredia a krajiny a právom verejnosti na neobmedzený prístup na pláže.

Thank you for your support, L. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now