Handelspolitik

Om anvendelsen af servicedirektivet på koncessioner til statsejet maritim ejendom i Italien 

L. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
20 Supporters 20 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren udtrykker bekymring over, at direktiv 2006/123/EF omgås i Italien, idet han hævder, at individuelle koncessionsaftaler (strandetablissementer) på statsejet ejendom, der ligger langs kysten og anvendes til turist- og fritidsformål, ikke må forhindre offentlighedens adgang til strande. Hun henviser i den forbindelse til EU-Domstolens dom fra juli 2016 om koncessioner til statsejet maritim ejendom i Italien, der understreger betydningen af offentlige udbudsprocedurer for tildeling af strandkoncessioner, som ikke bør fornyes automatisk. Desuden må koncessionshavernes individuelle interesser ikke have lov til at have forrang for miljø- og landskabsbeskyttelse og offentlighedens ubegrænsede ret til adgang til strandene.

Thank you for your support, L. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now