Handelspolitik

W sprawie stosowania dyrektywy usługowej do koncesji na majątek publiczny położony na obszarach nad brzegami mórz we Włoszech 

L. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
20 Supporters 20 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie faktem, że dyrektywa 2006/123/WE jest obchodzona we Włoszech, argumentując, że indywidualne koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej (obiekty plażowe) na terenach stanowiących majątek publiczny położonych wzdłuż wybrzeża i wykorzystywanych do celów turystycznych i rekreacyjnych nie mogą utrudniać publicznego dostępu do plaż. Odnosi się w tym kontekście do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2016 r. dotyczącego koncesji na majątek publiczny położony na obszarach nad brzegami mórz we Włoszech, podkreślając znaczenie procedur udzielania zamówień publicznych dla przydziału koncesji plażowych, które nie powinny być automatycznie odnawiane. Ponadto indywidualne interesy posiadaczy koncesji nie mogą przeważać nad aspektem ochrony środowiska i krajobrazu oraz nieograniczonego prawa publicznego dostępu do plaż.

Thank you for your support, L. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now