Handelspolitik

относно прилагането на Директивата относно услугите към концесиите на морски имоти – държавна собственост, в Италия 

L. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
20 Supporters 20 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията изразява загриженост, че Директива 2006/123/ЕО се заобикаля в Италия, като твърди, че на определени предприятия (стопанисващи плажове), концесионери на имоти – държавна собственост, разположени по крайбрежието и използвани за туризъм и отдих, не трябва да се позволява да затварят свободния достъп до плажовете. Във връзка с това тя се позовава на решението на Съда не ЕС от юли 2016 г. относно концесиите на морски имоти – държавна собственост, в Италия, като подчертава значението на публичните тръжни процедури за отдаването на плажовете на концесия, която не следва да се подновява автоматично. Освен това не трябва да се позволява личните интереси на концесионерите да вземат превес над опазването на околната среда и ландшафта, както и да не се ограничава свободният достъп до плажовете.

Thank you for your support, L. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now