Handelspolitik

Teenuste direktiivi kohaldamise kohta mereäärse riigivara kontsessioonide suhtes Itaalias 

L. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
20 Supporters 20 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 4 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja tunneb muret asjaolu pärast, et direktiivi 2006/123/EÜ täitmisest hoitakse Itaalias kõrvale ning leiab, et individuaalsed ärikontsessioonid (rannaalade ettevõtted) rannikul asuval riigimaal, mida kasutatakse turismi ja vaba aja veetmise eesmärgil, ei tohi takistada üldsuse juurdepääsu randadele. Ta viitab sellega seoses Euroopa Kohtu 12. juuli 2016. aasta otsusele mereäärse riigivara kontsessioonide kohta Itaalias, rõhutades avalike pakkumismenetluste tähtsust rannaalade kontsessioonide andmisel, mida ei tohiks automaatselt uuendada. Peale selle ei tohi kontsessionääride isiklikud huvid olla tähtsamad kui keskkonna- ja maastikukaitse ning üldsuse piiramatu õigus pääseda ligi randadele.

Thank you for your support, L. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now