Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.688.382

blockade initiativ

Dessa initiativ strider mot vårt Användarvillkor. Initiativtagarna lämnade inte in en reviderad version inom den angivna tidsgränsen. Av öppenhetsskäl förblir orsaken till avstängning och texten för initiativet synlig. Du kan göra invändningar mot blockeringen av en petition.

Detta gäller inte någon petition i EU.

Återställ filtret

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu