blokirane inicijative

Ove inicijative krše naše Uvjeti korištenja. Inicijatori nisu poslali revidiranu verziju u zadanom roku. Zbog transparentnosti i dalje ostaje vidljiv razlog blokiranja i tekst inicijative. Možete protestovati zatvaranje peticije.

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International