Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

Vidite problem i želite učiniti nešto u vezi s njim? Nisi sami! 12 milijuni ljudi uključuje se na našu platformu kako bi se aktivno uhvatili u koštac s društvenim problemima.

Svaki dan ljudi napreduju s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna.
Svima dajemo glas - bez obzira koliko velik ili mali je vaš cilj.

Što želite promijeniti danas?

blokirane inicijative — Europska unija

Ove inicijative krše naše Uvjeti korištenja. Inicijatori nisu poslali revidiranu verziju u zadanom roku. Zbog transparentnosti razlog blokade i tekst inicijative ostaju vidljivi. Možete protestovati zatvaranje peticije.

Nije primjenjivo ni na jednu peticiju u EU.

Poništi filter

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada