Peticione, fushata,
nisma qytetare

openPetition ju mbështet në fillimin e një peticioni: Krijoni, publikoni, mblidhni nënshkrime. Kështu krijoni ndryshimin.

Diskutoni çështje të rëndësishme me të tjerët në parlamentin e dhe këshilloni anëtarët e parlamentit për vendimet e tyre politike!

Së bashku me 12.795.777 njerëz, qëndroni të informuar për çështjet që ju prekin:

Nisma të bllokuara

Këto nisma shkelin Kushtet e Përdorimit. Iniciatorët nuk kanë paraqitur një version të rishikuar brenda afatit të caktuar. Për arsye transparence, arsyeja e pezullimit dhe teksti i iniciativës mbeten të dukshme. ju mund të protestoni mbylljen e peticionit.

Nuk zbatohet për asnjë kërkesë në BE.

Rivendosni filtrin

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani