Nisma të bllokuara

Këto nisma shkelin Kushtet e Përdorimit. Iniciatorët nuk kanë paraqitur një version të rishikuar brenda afatit të caktuar. Për arsye transparence, arsyeja e pezullimit dhe teksti i iniciativës mbeten të dukshme. ju mund të protestoni mbylljen e peticionit.

  • 1. Krijoni
  • 2. Mobilizohet
  • 3. kontribuoj
Filloni një peticioni

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani