Geblokkeerde initiatieven

Deze initiatieven zijn tegen de onze Gebruiksvoorwaarden. De initiatiefnemers hebben niet binnen de gestelde termijn een herziene versie ingediend. Om redenen van transparantie blijven de reden voor het blokkeren en de tekst van het initiatief zichtbaar. Tegen een blokkering kan niet geprotesteerd worden.

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Promoot nu

openPetition International