Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

14 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň majú ľudia úspech s online petíciami. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá. Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé sú vaše obavy.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Zablokované iniciatívy — Európska únia

Nevzťahuje sa na žiadnu petíciu v EÚ.

Reset filter

Petície do EÚ v iných jazykoch

Stand for human rights

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Please substantiate your statements with sources (link/URL) or mark them as your own opinion.


Keine EU-Gelder für Lebensmittelvernichtung!

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Bitte belegen Sie Ihre Aussagen mit Quellen (Link/URL) oder kennzeichnen Sie sie als eigene Meinung.


Umwelt- und Verbraucherschutz, Fairness und Transparenz im digitalen Zeitalter: Gegen TEMU (PDD)

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Bitte belegen Sie Ihre Aussagenzu TEMU mit Quellen (Link/URL) oder kennzeichnen Sie sie als eigene Meinung.


What is LinkedIN Hiding? Join the Fight for Algorithm Transparency Today!

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Please back up following statements with sources (URL): - "Recommendation algorithms are powerful tools that can influence the products we buy, the people we follow, and the information we see. With hundreds of millions of users, their influence over collective intelligence is too significant to ignore." - "LinkedIn is the largest business community in the world and hosts a social networking site designed for professionals and enterprises. Its recommendation algorithm has a significant effect on the information users see and share. With 900 million members in 200 countries and territories across the globe, LinkedIn's continued secrecy regarding its algorithm is unacceptable, given the potential for harm due to manipulation it poses. LinkedIn is owned by Microsoft, which also exclusively has access to ChatGPT. The powerful algorithms it deploys to match opportunity seekers with targeted ads can perpetuate different kinds of biases, which could adversely impact the career and business opportunities of a large section of its user base."


stop human rights violations in Ukraine

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Please name a source for the following statements: ". In the meantime, at least fifty people died trying to cross the border, some wanted to live a normal life, others just wanted to see their families, but this was not destined to come true."


вернуть Ирину Вячеславовну Савельеву на пост директора

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Пожалуйста, предоставьте источники (URL/ссылки) для ваших утверждений.


Verbot für Insekten in Lebensmitteln

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Bitte belegen Sie die Aussagen mit Quellen(Link/URL): "Das könnte Gefahren für Menschen bergen, die auf Krustentiere allergisch reagieren. "Insekten können potentielle Allergene beinhalten. Man weiß zum Beispiel bereits aus Untersuchungen, dass Menschen, die auf Krustentiere allergisch reagieren, auch nach dem Verzehr von Lebensmitteln mit Insektenpulver allergische Reaktionen zeigen können", erklärt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Derzeit sei eine entsprechende Allergenkennzeichnung für Produkte mit Insekten in der EU aber nicht verpflichtend."


Promotion of Russian literature in the European Union

Dôvod pre blokovanie :

Urážlivé, hanlivé a diskriminačné petície budú ukončené a zablokované. Patria sem okrem iného urážky, ponižovanie a diskriminácia na základe pohlavia, veku, vzhľadu, pôvodu, sociálneho postavenia, náboženstva, postihnutia, rodinného stavu alebo sexuálnej orientácie.

You can not demand a general ban of Russian literature. It is necessary to specify which group of authors (e.g. Kremlin propagandists) you want to ban, because else your petition could be interpreted as an attempt to erease a whole cultural identity. We want to add, that not every Russian writer is a supporter of the ongoing war and by demanding a ban of all Russian authors you would also ban critical voices, because there is no differentiation.


Вотум недоверия президенту Худайкуловой С.Г.

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Please give some sources!


ПОВЕРНЕННЯ ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ (The return of the defenders of Mariupol)

Dôvod pre blokovanie :

Petície musia byť napísané v príslušnom úradnom jazyku krajiny. Je možné vytvoriť ďalšie jazykové varianty petície.

The petition is written in English and Ukrainian, please create a translation of the petition for one of those languages.


Відсторонити від своїх обов'язків Сергія Осачука (голову Чернівецької ОВА)

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Будь ласка, надайте джерело для такої заяви: Систематичне розкрадання гуманітарної допомоги


Take away a modern life from the murderers! Позбавте вбивць сучасності!

Dôvod pre blokovanie :

Petície musia byť napísané v príslušnom úradnom jazyku krajiny. Je možné vytvoriť ďalšie jazykové varianty petície.

Please use only one language in the text. You can add a different language version manually.


Kein Krieg in Europa, weder in der Ukraine, noch anderswo!

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Bitte geben Sie Quellen für folgende Aussagen an: "...die andauernde Agitation gegen Russland wird die Energiepreise in Deutschland hochtreiben, Deutschland von nicht umweltfreundlichem US Fracking-Gas abhängig machen, zu toten Zivilisten nicht nur in der Ukraine führen und Europa, vielleicht die ganze Welt in einen nur von den Finanzeliten gewollten Krieg stürzen." "Russland zeigt keinerlei expansionistische Aktionen, es ist die NATO, die Truppen an den russischen Grenzen stationiert und damit zur Eskalation er Situation beiträgt."


Full block Twitch.tv for russian streamers

Dôvod pre blokovanie :

Petície, ktoré zo subjektívneho hľadiska posudzujú správanie osôb alebo skupín spôsobom, ktorý je hanlivý a nevyplývajúci, budú ukončuné a zablokované. Neprípustné sú aj petície, v ktorých sa predkladajú všeobecné informácie všetkým skupinám ľudí, ktoré nemožno preukázať a ktoré odrážajú iba ich vlastný názor. Vecná a odôvodnená kritika verejných osôb alebo skupín v súvislosti s ich verejnou činnosťou je povolená.

"This all people supporting Russian war vs Ukraine, and support Russian goverment and Putin."


Re-close EU borders to the US and start testing for COVID on temperature-controlled logistics goods

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Please provide your full name as initiatior of the petition as well as sources for the following statements: - "Since the EU added the U.S. to its list of safe countries on June, 18 , a new wave of Covid-19 infections has rapidly swept across the Europe. ECDC's latest weekly map shows that half of the EU and EEA have already been covered in orange, red and dark red." - "Currently, with Delta virus not yet under control, the new variant of "Lamda virus" has swept the US. The CDC spokesperson revealed that as of August 4, 2021, there have been more than 1,300 cases of Lambda in the US, and the variant has been confirmed in 44 US states. And the latest research proves that the new variant is 150 percent more resistant to antibodies (produced from vaccines)." - "Since the outbreak of Covid-19, the EU has been repeatedly ignored and misled. In addition to the fact that the US government has not mutually lifted its travel ban, it has also distributed a number of misleading messages to European countries." - "Apparently, the Europe has not really learned its lesson. Many EU member states, including Germany, still follow the US, even in mixed use of refrigerated trucks to transport food and Covid-19 victims. Since the outbreak, numerous refrigerated trucks had been reported to transport food after being used to preserve the bodies of COVID-19 patients in those hotspots in the US like New York City. The FDA even released a shocking guidance on May 12, 2020, mandating that refrigerated food transport vehicles and refrigerated food storage units used for the temporary preservation of human remains during the COVID-19 pandemic subsequently can be safely used for food transport and food storage after thoroughly cleaning and disinfecting." - "Moreover, Germany scientists made a study on the infectivity of deceased COVID-19 patients and found that corpses of deceased COVID-19 patients have to be considered potentially infective for more than 2 weeks post mortem under typical cooling conditions. Besides, researchers from Singapore and Ireland have proved that “SARS-CoV-2 on chicken, salmon and pork pieces can survive for more than 21 days at 4°C (standard refrigeration) and –20°C (standard freezing)” and “contaminated imported food can transfer virus to workers as well as the environment”. Hence,The coronovirus left in those vehicles and units is very likely to spread further across the United States, Europe and even around the world through contaminated frozen food or food packaging. The WHO also confirmed in its report, issued on 30 March 2021, that "SARS-CoV-2 has been found to persist in conditions found in frozen food, packaging and cold-chain products" and “it can be carried long distance on cold-chain products”. Prior to this, Ph.D Lakshmi Supriya also published the article SARS-CoV-2 can spread through cold-chain transport online, calling for "in light of growing evidence, SARS-CoV-2 virus transmission via contaminated surfaces, and in particular, frozen foods and products that are transported while keeping them at low temperatures, should be taken into account when devising prevention strategies ". - "A recent study showed that individuals infected with Delta had viral loads up to 1,260 times higher than those in people infected with the original strain. The combination of a high number of viruses and a short incubation period makes sense as an explanation for Delta’s heightened transmissibility, says epidemiologist Benjamin Cowling at the University of Hong Kong. In this context, virus transmission through contaminated frozen food and temperature-controlled logistics must be taken seriously."


Amtsenthebung Ursula von der Leyen

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Bitte geben Sie Quellen für folgende Aussagen an: "aufgrund von vermutlicher vetternwirtschaft" "Aber leider ist es so, dass diese EU mit Demokratie auch nichts mehr am Hut hat. Mittlerweile scheint die BRD auch schon die Diktatur in der EU eingeführt zu haben." "Ich habe bei der EU Kommission eine Beschwerde eingereicht, weil die BRD massiv EU-Recht beugt, bricht und außer Kraft setzt. Ich habe es ausführlich vorgetragen, inklusive ausreichender Beweise." "Weil diese Frau von der Leyen in diktatorischer Weise die schwersten Verbrechen der BRD (nachweislich) im Rahmen ihre Amtes schützt."


Nein, zum europäischen Impfpass und der Diskrimminierung von nicht geimpften Personen.

Dôvod pre blokovanie :

Petície s falošnými faktickými tvrdeniami, chýbajúcimi zdrojmi alebo so zavádzajúcim spreneverením príslušných skutočností sa ukončujú. openPetition si vyhradzuje právo následne požadovať zdroje v kontroverzných prípadoch alebo nechať doplniť základné skutočnosti.

Betreffend: "Aus welchen Gurnd wissen wir nicht. Aber mit Gesundheit und Schutz der Bevölkerung hat er nichst zu tun. Deshalb müssen wir ihn aufhalten, damit wir wieter frei leben können." [...] "Von niemadnen geht eine Gefahr aus. " ### Hier aus einer aktuellen Meldung: "Anders als die Urlaubsländer will die Kanzlerin aber offen lassen, welche konkreten Rechte mit dem Impfausweis verbunden sind. Merkel wies darauf hin, im Moment seien noch zu wenig Menschen geimpft, um die Frage der Reisefreiheit mit dem Impfausweis jetzt schon zu entscheiden. Zudem könnten Kinder derzeit gar nicht gegen Covid19 geimpft werden, weil es für sie gar keine zugelassenen Impfstoffe gibt. Die Bundeskanzlerin geht deshalb davon aus, dass der EU-Impfpass alleine nicht darüber entscheidet, wer wohin reisen darf, sondern dass es auch andere Möglichkeiten wie zum Beispiel Tests geben muss, um Reisen zu erlauben." Quelle: https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-impfpass-impfausweis-eu-100.html


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz