Petície, kampane, iniciatívy občanov

openPetition vás podporuje pri začatí petície: Vytvárajte, propagujte a zbierajte podpisy. Takto vytvoríte zmenu.

Diskutujte o dôležitých problémoch s ostatnými v parlamente a poraďte poslancom parlamentu o ich politických rozhodnutiach!

Zostaňte spolu s 12.799.220 ľuďmi informovaní o problémoch, ktoré sa vás týkajú:

Zablokované iniciatívy

Tieto iniciatívy porušujú naše Podmienky použitia. Iniciátori nepredložili revidovanú verziu v stanovenej lehote. Z dôvodov transparentnosti zostáva dôvod zablokovania a text iniciatívy sú viditeľné. Proti zablokovaniu možno vzniesť námietku.

Nevzťahuje sa na žiadnu petíciu v EÚ.

Reset filter

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz