Blokované iniciativy

Tyto iniciativy porušovat naše podmínky služby. Iniciátory nepředložily revidovaná verze ve stanovené lhůtě. Z důvodu transparentnosti zůstává důvod zablokování a text iniciativy viditelné. Proti zablokování lze vznést námitku.

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International