Petice, kampaně, občanské iniciativy

openPetition vás podporuje při zahájení petice: Vytvářejte, propagujte a sbírejte podpisy. Takto vytvoříte změnu.

Diskutujte o důležitých problémech s ostatními v parlamentu a radte členům parlamentu o jejich politických rozhodnutích!

Zůstaňte spolu s 12.795.751 lidmi informováni o problémech, které se vás týkají:

Blokované iniciativy

Tyto iniciativy porušovat naše podmínky služby. Iniciátory nepředložily revidovaná verze ve stanovené lhůtě. Z důvodu transparentnosti zůstává důvod zablokování a text iniciativy viditelné. Proti zablokování lze vznést námitku.

Nevztahuje se na žádnou petici v EU.

Reset filtru

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní