Peticione në Bashkimi Evropian

2 612 nënshkrimet
26 ditë mbetur
452 nënshkrimet
76 ditë mbetur

komentet:
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

Njoftimi i peticioneve të reja në Bashkimi Evropian

Më tregoni për peticione të reja në këtë rajon.
Jam dakord që adresa ime e emailit të ruhet me qëllim të dërgimit të peticioneve. Unë mund ta anulloj këtë pëlqim në çdo kohë.

të dhëna bazike

Përfaqësues të zgjedhur
Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Banorët
455 700 000
lejohet të votojë
~ 340.000.000

të dhëna kuorum

Kuorumi i openPetition (nënshkrime)
1 000 000

informacioni kontaktit

Peticion me shkrim në adresën postare
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani