Petitioner i Europeiska unionen

Avisering om nya petitioner i Europeiska unionen

Låt mig veta om nya petitioner i denna regionen.
Jag accepterar att min e-postadress kommer att lagras i syfte att vidarebefordra petitioner. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst.


Europeiska unionen Petitions check-up

Hur öppna och transparenta är webbplatserna för Europeiska unionen?

Information om möjligheter att delta

Det är möjligt att lämna in petitionen online

Allmänhetens tillträde till inlämnade petitioner

kommentarer:
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).
Basinformation
Vald representant: Parlamentspräsident Jerzy Buzek
invånare: 455.700.000
Rösträtt: ~ 340.000.000
Quoruminformation
oPetition Quorum:: (signaturer)    1.000.000
Kontaktinformation:
webbplats: http://www.europarl.europa.eu/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Union
Parlament:: Lista över parlamentariker
Offentliga petitioner::
Petitions formulär online: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
Skriftlig petition till postadressen: Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien
Mail:

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International