Petície v Európska únia

Oznamovanie nových petícií v Európska únia

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Európska únia Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Európska únia?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám

Poznámky :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).
Základné informácie
Zvolený zástupca : Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Obyvatelia: 455.700.000
oprávnený hlasovať : ~ 340.000.000
kvórum
oPetition kvorum: (Spravne)    1.000.000
kontaktné údaje
webová stránka: http://www.europarl.europa.eu/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Union
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície :
Online formulár: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
Písomná petícia na poštovú adresu : Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien
e-mail:

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz