Petície v Europäische Union

Oznamovanie nových petícií v Europäische Union

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Europäische Union Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Europäische Union?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám

Poznámky :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

základné informácie o hoteli
Zvolený zástupca: Parlamentspräsident Jerzy Buzek
obyvateľstvo: 455.700.000
oprávnený hlasovať: ~ 340.000.000
kvórum
o Kvóta kvóty: (Hlasy)    1.000.000
kontakt
webová stránka: http://www.europarl.europa.eu/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Union
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície:
Petície formulárov online: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
Písomná petícia na poštovú adresu: Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien
e-mail:

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz