Петиции във Европейски съюз

Уведомяване за нови петиции през Европейски съюз

Кажете ми за нови петиции в този регион.
Съгласен съм, че моят имейл адрес ще бъде съхранен с цел изпращане на петиции. Мога да оттегля това съгласие по всяко време.


Европейски съюз проверка Петиция

Колко открити и прозрачни са уебсайтовете на Европейски съюз?

Информира за възможностите за участие

Изпратете петиция онлайн

Публичен достъп до всички подадени петиции

Забележки:
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).
основна информация
Избран представител: Parlamentspräsident Jerzy Buzek
население: 455.700.000
право на глас: ~ 340.000.000
кворум
o Кворум за петиция: (не е гласувано)    1.000.000
контакт
уебсайт: http://www.europarl.europa.eu/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Union
парламент: Списък на парламентаристите
Публични петиции:
Петиции за онлайн формуляри: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
Петиция в писмена форма на пощенски адрес: Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien
Е-мейл:

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International