Петиции във Европейски съюз

Уведомяване за нови петиции през Европейски съюз

Кажете ми за нови петиции в този регион.
Съгласен съм, че моят имейл адрес ще бъде съхранен с цел изпращане на петиции. Мога да оттегля това съгласие по всяко време.


1.602 подписи
339 дни оставащ
742 подписи
8 дни оставащ

Забележки:
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

основна информация

Избран представител
Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Население
455.700.000
право на глас
~ 340.000.000

кворум

o Кворум за петиция (не е гласувано)
1.000.000

контакт

Петиция в писмена форма на пощенски адрес
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега