Петиции в Европейски съюз

Известие за нови петиции в Европейски съюз

Уведомете ме за нови петиции в този регион.
Съгласявам се моят имейл адрес да бъде запазен за целите на препращане на петиции. Това споразумение може да бъде отменено по всяко време.


2 550 подписи
151 дни оставащи
372 подписи
201 дни оставащи

Забележки:
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

основни данни

Избран представител
Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Резидент
455 700 000
имащи право на глас
~ 340.000.000

данни за кворума

o Кворум за петиция (Гласове)
1 000 000

данни за контакт

Писмена молба на пощенски адрес
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Помогнете за увеличаване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега