Petice v Evropská unie

Oznámení o nových peticích v Evropská unie

Dejte mi vědět o nových peticích v této oblasti.
Souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude uložena za účelem předání peticí. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat.


Poznámky :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

základní informace o hotelu

Zvolený zástupce
Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Obyvatelstvo
455.700.000
oprávněn hlasovat
~ 340.000.000

kvorum data

kvorum petice (hlasy)
1.000.000

kontakt

Petice písemně na poštovní adresu
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní