Petice v Evropská unie

Oznámení o nových peticích v Evropská unie

Dejte mi vědět o nových peticích v této oblasti.

Poznámky :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

základní informace o hotelu

Zvolený zástupce
Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Obyvatelstvo
455 700 000
oprávněn hlasovat
~ 340.000.000

kvorum data

kvorum petice (hlasy)
1 000 000

kontakt

Petice písemně na poštovní adresu
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní