Ψηφίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.
Συμφωνώ, να αποθηκευτεί, ότι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, για τη διαβίβαση των αναφορών. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.


2.550 Υπογραφές
151 ημέρες υπόλοιπο
372 Υπογραφές
201 ημέρες υπόλοιπο
217 Υπογραφές
24 ημέρες υπόλοιπο

Παρατηρήσεις :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος
Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Κάτοικος
455.700.000
δικαίωμα ψήφου
~ 340.000.000

Δεδομένα απαρτίας

Απαρτία ψηφίσματος (ψήφους)
1.000.000

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ιστοσελίδα
http://www.europarl.europa.eu/
Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα