Ψηφίσματα στην Europäische Union

Europäische Union Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Europäische Union?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.

Anmerkungen:
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

Βασικές πληροφορίες:
Gewählter Vertreter: Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Einwohner: 455.700.000
Wahlberechtigt: ~ 340.000.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    1.000.000
Πληροφορίες επικοινωνίας
ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/
Wikipedia: https://.wikipedia.org/wiki/Europäische_Union
Κοινοβούλιο:: Liste der Parlamentarier
Δημόσια ψηφίσματα:
Online-Formular Petitionen: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
Petition schriftlich an Postadresse: Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien
Email:

Ενημέρωση για νέα ψηφίσματα στη Europäische Union

Informieren Sie mich über neue Petitionen in dieser Region
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail für den Zweck der Weiterleitung von Petitionen gespeichert werden. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen.

Helfen Sie uns unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden