Ψηφίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.
Συμφωνώ, να αποθηκευτεί, ότι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, για τη διαβίβαση των αναφορών. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.


Ευρωπαϊκή Ένωση Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκή Ένωση?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.

Παρατηρήσεις :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).
Βασικές πληροφορίες:
Εκλεγμένος αντιπρόσωπος: Parlamentspräsident Jerzy Buzek
πληθυσμός: 455.700.000
δικαίωμα ψήφου: ~ 340.000.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    1.000.000
Πληροφορίες επικοινωνίας
Ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Union
Κοινοβούλιο:: Κατάλογος βουλευτών
Δημόσια ψηφίσματα:
Ηλεκτρονικές αναφορές τύπου: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
Αναφορά γραπτώς σε ταχυδρομική διεύθυνση: Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien
Email:

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition