Ψηφίσματα στην Europäische Union

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Europäische Union

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.
Συμφωνώ, να αποθηκευτεί, ότι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, για τη διαβίβαση των αναφορών. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.


Europäische Union Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Europäische Union?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.

Παρατηρήσεις :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

Βασικές πληροφορίες:
Εκλεγμένος αντιπρόσωπος: Parlamentspräsident Jerzy Buzek
πληθυσμός: 455.700.000
δικαίωμα ψήφου: ~ 340.000.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    1.000.000
Πληροφορίες επικοινωνίας
Ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Union
Κοινοβούλιο:: Κατάλογος βουλευτών
Δημόσια ψηφίσματα:
Ηλεκτρονικές αναφορές τύπου: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
Αναφορά γραπτώς σε ταχυδρομική διεύθυνση: Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien
Email:

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα