Ψηφίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.

96 Υπογραφές
18 ημέρες υπόλοιπο
60 Υπογραφές
202 ημέρες υπόλοιπο

Παρατηρήσεις :
Für die EU gibt es zwei Möglichkeiten der Eingabe:

1) Petitionsausschuß
- Online Formular: www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=DE
- Liste der Eingaben: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/peti/peti_meetinglist.htm

2) Bürgerbeauftragter (Ombudsmann)

- Online Formular: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/home.faces

- Liste der EIngaben: www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces

Der Bürgerbeauftragte kümmert sich insbesondere um Beschwerden über die Organe und Institutionen der Europäischen Union (EU).

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος εκπρόσωπος
Parlamentspräsident Jerzy Buzek
Κάτοικος
455.700.000
Δικαίωμα ψήφου
~ 340.000.000

Δεδομένα απαρτίας

Απαρτία ψηφίσματος (ψήφους)
1.000.000

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ιστοσελίδα
http://www.europarl.europa.eu/
Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
Rue Wiertz
1047 Brüssel
Belgien

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα