Aktuálne kolekcie — Európska únia

Tieto iniciatívy je možno v súčasnosti podpísať. Zoradené podľa počtu podpisov.

Na Slovenský nie sú momentálne žiadne petície EÚ.

Vytvorte novú petíciu.

Petície do EÚ v iných jazykoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz