Prikupljanja u tijeku — Europska unija

Ove inicijative se trenutno mogu potpisati. Poredano po broju potpisa.

Trenutno nema EU peticija na Hrvatski .

Napravite novu peticiju.

Peticije EU na drugim jezicima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite