Τρέχουσες συλλογές — Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

Αναφορές προς την ΕΕ σε άλλες γλώσσες

5.755 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
4.300 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
1.937 Υπογραφές
τελευταία ημέρα
550 Υπογραφές
33 ημέρες υπόλοιπο
425 Υπογραφές
20 ημέρες υπόλοιπο
366 Υπογραφές
103 ημέρες υπόλοιπο
268 Υπογραφές
60 ημέρες υπόλοιπο
145 Υπογραφές
7 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα