Koleksionet aktuale — Bashkimi Evropian

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

Nuk ka peticione aktuale të BE-së për Shqipja .

Krijoni një peticion të ri.

Peticione drejtuar BE-së në gjuhë të tjera

5 755 nënshkrimet
31 ditë mbetur
425 nënshkrimet
20 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani