Handelspolitik

Ze 120 000 podpisów, w sprawie europejskiego rozporządzenia w sprawie etykiet informujących o pochodzeniu środków spożywczych 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycje są zaniepokojeni treścią projektu rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia 1169/2011 w sprawie etykietowania żywności. Ich zdaniem opracowywane obecnie rozporządzenie nie spełnia oczekiwań konsumentów (którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2018 r.), którzy chcieliby uzyskać więcej informacji w sytuacji, gdy kraj lub miejsce pochodzenia danej żywności różni się od kraju lub miejsca pochodzenia jej podstawowego składnika (ponad 50 %). W tym przypadku rozporządzenie podstawowe wymaga przyjęcia odpowiednich aktów wykonawczych (zob. art. 26 ust. 3 i 8). Wydaje się jednak, że w projekcie rozporządzenia wykonawczego Komisja nie zastosowała się do ograniczeń wyłączenia przyznanego przez współprawodawcę europejskiego. Zastrzeżenia budzi tu w szczególności zastosowane w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych zwolnienie z obowiązku wskazywania innego pochodzenia głównego składnika, a ogólniej – poleganie na dobrej woli przedsiębiorców w związku z wypełnianiem tego obowiązku. Decyzja co do poziomu szczegółowości informacji o pochodzeniu składników podstawowych podlega ich uznaniu. Paradoksalnie w przypadku środków spożywczych korzystających z oznaczenia geograficznego znanego jako chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) informacje te wydają się być bardziej niekompletne niż w przypadku środków spożywczych nieposiadających oznaczenia geograficznego. Ponadto po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (które założono na kwiecień 2019 r.) wygasłyby krajowe przepisy o pochodzeniu niektórych rodzajów żywności, w tym przetworów mlecznych, miodu, owoców i warzyw, ryb i wołowiny, co stanowiłoby zagrożenie dla konsumentów, ponieważ ograniczyłoby informacje, które obecnie pozwalają im na ustalenie pochodzenia tych produktów. Z tych powodów składający petycje zwracają się do Komisji o usunięcie przedmiotowych zwolnień oraz domagają się, by Parlament Europejski wypowiedział się w sprawie treści rozporządzenia wykonawczego.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international