Handelspolitik

Ze 120 000 podpisów, w sprawie europejskiego rozporządzenia w sprawie etykiet informujących o pochodzeniu środków spożywczych 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
12 Supporters 12 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycje są zaniepokojeni treścią projektu rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia 1169/2011 w sprawie etykietowania żywności. Ich zdaniem opracowywane obecnie rozporządzenie nie spełnia oczekiwań konsumentów (którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2018 r.), którzy chcieliby uzyskać więcej informacji w sytuacji, gdy kraj lub miejsce pochodzenia danej żywności różni się od kraju lub miejsca pochodzenia jej podstawowego składnika (ponad 50 %). W tym przypadku rozporządzenie podstawowe wymaga przyjęcia odpowiednich aktów wykonawczych (zob. art. 26 ust. 3 i 8). Wydaje się jednak, że w projekcie rozporządzenia wykonawczego Komisja nie zastosowała się do ograniczeń wyłączenia przyznanego przez współprawodawcę europejskiego. Zastrzeżenia budzi tu w szczególności zastosowane w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych zwolnienie z obowiązku wskazywania innego pochodzenia głównego składnika, a ogólniej – poleganie na dobrej woli przedsiębiorców w związku z wypełnianiem tego obowiązku. Decyzja co do poziomu szczegółowości informacji o pochodzeniu składników podstawowych podlega ich uznaniu. Paradoksalnie w przypadku środków spożywczych korzystających z oznaczenia geograficznego znanego jako chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) informacje te wydają się być bardziej niekompletne niż w przypadku środków spożywczych nieposiadających oznaczenia geograficznego. Ponadto po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (które założono na kwiecień 2019 r.) wygasłyby krajowe przepisy o pochodzeniu niektórych rodzajów żywności, w tym przetworów mlecznych, miodu, owoców i warzyw, ryb i wołowiny, co stanowiłoby zagrożenie dla konsumentów, ponieważ ograniczyłoby informacje, które obecnie pozwalają im na ustalenie pochodzenia tych produktów. Z tych powodów składający petycje zwracają się do Komisji o usunięcie przedmiotowych zwolnień oraz domagają się, by Parlament Europejski wypowiedział się w sprawie treści rozporządzenia wykonawczego.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now