Handelspolitik

от името на националната конфедерация „Coldiretti“ и фондация „Campagna Amica“, подкрепена от 120 000 подписа, относно европейската нормативна уредба на етикетите, обозначаващи произхода на хранителните продукти 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителите на петицията са обезпокоени относно съдържанието на проекта за регламент за изпълнение на Регламент 1169/2011 относно етикетирането на храни. Според тях регламентът, който понастоящем бива подготвян, не удовлетворява очакванията на потребителите (които са участвали в обществената консултация на 1 февруари 2018 г.), които биха искали повече информация в случаите, когато държавата или мястото на произход, посочени за дадена храна, се различават от тези на основната ѝ съставка (над 50%). В този случай основният регламент изисква приемането на съответни актове за изпълнение (вж. член 26, параграф 3 и параграф 8). В проекта на регламент за изпълнение обаче Комисията изглежда не е спазила ограниченията спрямо освобождаването, предоставено от европейския съзаконодател; по-конкретно – като освобождава регистрираните търговски марки от задължението за обозначаване на различния произход на основната съставка, а в по-общ смисъл – като се разчита на добрата воля на собствениците на предприятия да изпълнят това задължение. На тяхната преценка е оставено решението за степента на детайлност, която предоставят относно произхода на основните съставки. Парадоксално е, че за храните, които се ползват с географско наименование, известно като защитено географско указание (ЗГУ), въпросната информация изглежда по-непълна отколкото за храните без географско указание. Освен това след влизането в сила на регламента за изпълнение (което се очаква през април 2019 г.) националните правила относно произхода на определени храни, в това число млечни продукти, мед, плодове и зеленчуци, риба и говеждо месо, ще отпаднат автоматично, което представлява риск за потребителите, тъй като ще намали информацията, която понастоящем им дава възможност да идентифицират произхода на тези продукти. Поради тези причини вносителите на петицията искат Комисията да премахне въпросните изключения, а Европейският парламент да има право на глас относно съдържанието на регламента за изпълнение.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international