Handelspolitik

For den nationale sammenslutning "Coldiretti" og "Campagna Amica"-fonden, og 120 000 medunderskrivere, om EU's forordning vedrørende mærkning af fødevarers oprindelse 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andragerne er bekymrede over indholdet af udkastet til gennemførelsesforordning til forordning nr. 1169/2011 om mærkning af fødevarer. Efter deres opfattelse lever den forordning, som i øjeblikket er ved at blive udarbejdet, ikke op til forventningerne hos forbrugerne (som deltog i den offentlige høring, der blev afholdt den 1. februar 2018), som gerne vil have mere information, når en fødevares angivne oprindelsesland eller herkomststed er forskellig fra oprindelseslandet eller herkomststedet for fødevarens primære ingrediens (svarende til over 50 %). I det tilfælde kræver grundforordningen, at der vedtages relevante gennemførelsesretsakter (jf. artikel 26, stk. 3 og 8). I udkastet til gennemførelsesforordning synes Kommissionen ikke at have overholdt de begrænsninger, der gælder for de af medlovgiveren indrømmede undtagelser, navnlig ved at fritage registrerede varemærker fra forpligtelsen til at angive den primære ingrediens' eventuelle anden oprindelse og – mere generelt – ved at stole på virksomhedsejernes velvilje til at opfylde denne forpligtelse. Det er op til dem at beslutte, hvor detaljeret de ønsker at angive de primære ingrediensers oprindelse. Paradoksalt nok synes denne information at være mere mangelfuld for fødevarer, der nyder godt af en geografisk betegnelse kendt som en "beskyttet geografisk betegnelse (BGB)", end for fødevarer uden en geografisk betegnelse. Når gennemførelsesforordningen træder i kraft (hvilket forventes at ske i april 2019), vil de nationale regler om oprindelsen af visse fødevarer, herunder mejeriprodukter, honning, frugt og grøntsager, fisk og oksekød, udløbe, og det udgør en risiko for forbrugerne, idet de oplysninger, de i øjeblikket får, og som giver dem mulighed for at finde ud af, hvor disse fødevarer stammer fra, vil blive begrænset. Af disse grunde anmoder andragerne om, at Kommissionen fjerner de pågældende undtagelser, og om, at Europa-Parlamentet også får indflydelse på gennemførelsesforordningens indhold.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international