Handelspolitik

Jménem národní konfederace „Coldiretti“ a nadace „Campagna Amica“ s 120 000 podpisy ve věci evropského nařízení o označování původu potravin 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelé jsou znepokojeni obsahem návrhu prováděcího nařízení, kterým se provádí nařízení 1169/2011 o označovaní potravin. Podle jejich názoru právě připravované nařízení nesplňuje očekávání spotřebitelů (kteří se zúčastnili veřejné konzultace, jež se konala dne 1. února 2018), kteří žádají více informací, pokud se uváděná země nebo místo původu označené na potravině liší od země nebo místa původu její primární složky (přes 50 %). V tomto případě vyžaduje základní nařízení přijetí odpovídajících prováděcí aktů (viz čl. 26 odst. 3 a 8). Zdá se však, že ve svém návrhu prováděcího nařízení Komise nezavádí omezení výjimek, které vyžaduje evropský spolutvůrce právních předpisů; zejména tím, že osvobozuje zapsané ochranné známky od povinnosti označovat odlišný původ hlavních složek a obecně spoléhá na dobrou vůli podnikatelů, že budou tuto povinnost plnit. Je ponecháno na jejich uvážení rozhodnout, jaké podrobnosti o původu primárních složek chtějí poskytnout. Paradoxně se zdá, že pro potraviny, které těží ze zeměpisného označení, které je známé jako chráněné zeměpisné označení (CHZO), jsou tyto informace méně úplné, než jsou pro potraviny bez zeměpisného označení. Kromě toho, jakmile vstoupí v platnost prováděcí nařízení (to se očekává v dubnu 2019), vnitrostátní pravidla týkající se původu určitých potravin, mimo jiné mléčných výrobků, medu, ovoce a zeleniny, ryb a hovězího masa, pozbydou platnosti, čímž vznikne riziko pro spotřebitele, protože se omezí informace, které v současné době umožňují určit původ těchto výrobků. Z těchto důvodů žádají předkladatelé, aby Komise odstranila zmíněná osvobození a aby se Evropský parlament vyjádřil k obsahu prováděcího nařízení.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international