Handelspolitik

Namens het nationaal verbond "Coldiretti" en de stichting "Campagna Amica", gesteund door 120 000 medeondertekenaars, over de Europese regelgeving over de etikettering ten aanzien van de oorsprong van levensmiddelen 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indieners zijn bezorgd over de ontwerpuitvoeringsverordening van Verordening 1169/2011 over de etikettering van levensmiddelen. Zij zijn van mening dat de verordening die op dit moment wordt ontworpen tekortdoet aan de verwachtingen van consumenten (die deelnamen aan de openbare raadpleging van 1 februari 2018), die graag meer informatie zouden willen hebben als het land of de plaats van oorsprong dat voor een levensmiddel wordt vermeld niet gelijk is aan dat of die van het primaire ingrediënt (meer dan 50 %). In dit geval vereist de basisverordening dat er passende uitvoeringshandelingen worden vastgesteld (zie artikel 26, leden 3 en 8). In de uitvoeringsverordening lijkt de Commissie de beperkingen van de door de Europese medewetgever verleende vrijstelling echter niet te hebben geëerbiedigd, met name door gedeponeerde handelsmerken vrij te stellen van de verplichting de afwijkende oorsprong van het primaire ingrediënt te vermelden, en meer in het algemeen door te vertrouwen op de welwillendheid van bedrijfseigenaren om deze verplichting na te komen. Het wordt aan hun oordeel overgelaten hoeveel details zij willen geven over de oorsprong van de primaire ingrediënten. Paradoxaal genoeg lijkt het alsof deze informatie voor goederen die profiteren van een geografische aanduiding die bekend staat als de BGA (beschermde geografische aanduiding) minder volledig is dan voor levensmiddelen zonder geografische aanduiding. Bovendien zullen wanneer de uitvoeringsverordening van kracht wordt (naar verwachting in april 2019) de nationale regels over de oorsprong van bepaalde levensmiddelen, waaronder zuivelproducten, honing, groenten en fruit, vis en rundvlees, niet langer geldig zijn. Dat is een risico voor consumenten, omdat dat in minder informatie resulteert waarmee zij de oorsprong van deze producten kunnen vaststellen. Om deze redenen verzoeken indieners dat de Commissie de bedoelde vrijstellingen schrapt en dat het Europees Parlement inspraak krijgt in de inhoud van de uitvoeringsverordening.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international