Handelspolitik

V mene národnej konfederácie Coldiretti a nadácie Campagna Amica, so 120 000 podpismi, o európskom nariadení o označovaní pôvodu potravín 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
12 Supporters 12 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladatelia petície vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s obsahom návrhu vykonávacieho nariadenia k nariadeniu 1169/2011 o označovaní potravín. Zastávajú názor, že v súčasnosti vypracúvané nariadenie nespĺňa očakávania spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na verejných konzultáciách 1. februára 2018 a ktorí žiadajú viac informácií v prípade, keď sa krajina alebo miesto pôvodu uvedené na potravine nezhoduje s krajinou alebo miestom pôvodu jej hlavnej zložky (nad 50 %). V tomto prípade si základné nariadenie vyžaduje prijatie vhodných vykonávacích aktov (pozri článok 26 odseky 3 a 8). Komisia však v návrhu vykonávacieho nariadenia podľa všetkého nesplnila obmedzenia výnimky, ktorú udelil európsky spoluzákonodarca, a to najmä tým, že oslobodila registrované ochranné známky od povinnosti uvádzať odlišný pôvod hlavnej zložky a že sa celkovo spolieha na dobrú vôľu majiteľov podnikov, že túto povinnosť budú plniť. Ponecháva na ich voľné uváženie, aby rozhodovali o tom, aké podrobné informácie o pôvode hlavných zložiek chcú uviesť. Ako sa zdá, paradoxne sú tieto informácie v prípade potravín, ktoré využívajú zemepisné označenie známe ako chránené zemepisné označenie (CHZO), menej úplné než v prípade potravín bez zemepisného označenia. Navyše bezprostredne po tom, ako vykonávacie nariadenie nadobudne účinnosť (očakáva sa v apríli 2019), stratia platnosť vnútroštátne pravidlá o pôvode niektorých potravín vrátane mliečnych výrobkov, medu, ovocia a zeleniny, rýb a hovädzieho mäsa, čím vznikne riziko pre spotrebiteľov, keďže dôjde k obmedzeniu informácií, ktoré im v súčasnosti umožňujú určiť pôvod týchto výrobkov. Z uvedených dôvodov predkladatelia žiadajú, aby Komisia odstránila predmetné výnimky a aby Európsky parlament mal možnosť vyjadriť sa k obsahu vykonávacieho nariadenia.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now