Handelspolitik

V mene národnej konfederácie Coldiretti a nadácie Campagna Amica, so 120 000 podpismi, o európskom nariadení o označovaní pôvodu potravín 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladatelia petície vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s obsahom návrhu vykonávacieho nariadenia k nariadeniu 1169/2011 o označovaní potravín. Zastávajú názor, že v súčasnosti vypracúvané nariadenie nespĺňa očakávania spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na verejných konzultáciách 1. februára 2018 a ktorí žiadajú viac informácií v prípade, keď sa krajina alebo miesto pôvodu uvedené na potravine nezhoduje s krajinou alebo miestom pôvodu jej hlavnej zložky (nad 50 %). V tomto prípade si základné nariadenie vyžaduje prijatie vhodných vykonávacích aktov (pozri článok 26 odseky 3 a 8). Komisia však v návrhu vykonávacieho nariadenia podľa všetkého nesplnila obmedzenia výnimky, ktorú udelil európsky spoluzákonodarca, a to najmä tým, že oslobodila registrované ochranné známky od povinnosti uvádzať odlišný pôvod hlavnej zložky a že sa celkovo spolieha na dobrú vôľu majiteľov podnikov, že túto povinnosť budú plniť. Ponecháva na ich voľné uváženie, aby rozhodovali o tom, aké podrobné informácie o pôvode hlavných zložiek chcú uviesť. Ako sa zdá, paradoxne sú tieto informácie v prípade potravín, ktoré využívajú zemepisné označenie známe ako chránené zemepisné označenie (CHZO), menej úplné než v prípade potravín bez zemepisného označenia. Navyše bezprostredne po tom, ako vykonávacie nariadenie nadobudne účinnosť (očakáva sa v apríli 2019), stratia platnosť vnútroštátne pravidlá o pôvode niektorých potravín vrátane mliečnych výrobkov, medu, ovocia a zeleniny, rýb a hovädzieho mäsa, čím vznikne riziko pre spotrebiteľov, keďže dôjde k obmedzeniu informácií, ktoré im v súčasnosti umožňujú určiť pôvod týchto výrobkov. Z uvedených dôvodov predkladatelia žiadajú, aby Komisia odstránila predmetné výnimky a aby Európsky parlament mal možnosť vyjadriť sa k obsahu vykonávacieho nariadenia.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international