Handelspolitik

För den nationella sammanslutningen ”Coldiretti” och föreningen ”Campagna Amica”, och undertecknad av ytterligare 120 000 personer, om EU-förordningen om ursprungsmärkning på livsmedel 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställarna är oroade över innehållet i förslaget till genomförandeförordning avseende förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsmärkning. De anser att den förordning som håller på att utarbetas inte uppfyller förväntningarna hos de konsumenter (som deltog i det offentliga samrådet den 1 februari 2018) som vill få mer information när det ursprungsland eller den härkomstplats som anges för ett livsmedel skiljer sig från den primära ingrediensens (över 50 %) ursprungsland eller härkomstplats. I sådana fall kräver den grundläggande förordningen att genomförandeakter antas (se artikel 26.3 och 26.8). I förslaget till genomförandeförordning verkar kommissionen emellertid inte ha respekterat begränsningarna för det undantag som beviljats av EU-medlagstiftaren, särskilt genom att registrerade varumärken undantas från kravet på angivande av huvudingrediensens annorlunda ursprung och, mer allmänt, genom att man förlitar sig på företagarnas goda vilja när det gäller att uppfylla detta krav. Det lämnas upp till företagarna att besluta hur detaljerad information som uppges om den primära ingrediensens ursprung. Paradoxalt nog förefaller denna information vara mer ofullständig för livsmedel som omfattas av en skyddad geografisk beteckning (SGB) än för livsmedel utan en geografisk beteckning. När genomförandeförordningen träder i kraft (vilket förväntas inträffa i april 2019) kommer nationella bestämmelser om ursprungsangivelser för vissa livsmedel – bland annat mejeriprodukter, honung, frukt, grönsaker, fisk och nötkött – dessutom att avskaffas. Det medför en risk för konsumenterna, som kommer att få mindre information om dessa produkters ursprung än vad som är fallet för närvarande. Av dessa skäl begär framställarna att kommissionen ska ta bort undantagen i fråga och att Europaparlamentet ska tillåtas uttala sig om genomförandeförordningens innehåll.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international