Handelspolitik

F'isem il-konfederazzjoni nazzjonali "Coldiretti" u l-fondazzjoni "Campagna Amica", b'120 000 firma, dwar ir-regolament Ewropew dwar tikketti li jindikaw l-oriġini tal-ikel 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
12 Supporters 12 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonanti huma mħassba dwar il-kontenut tal-abbozz tar-regolament ta' implimentazzjoni tar-Regolament 1169/2011 dwar it-tikkettar tal-ikel. Fil-fehma tagħhom, il-kontenut li huwa abbozzat attwalment ma jilħaqx l-aspettattivi tal-konsumaturi (li pparteċipaw fil-konsultazzjoni ppubblika li saret fl-1 ta' Frar 2018), li jixtiequ aktar informazzjoni meta l-pajjiż jew il-post ta' oriġini indikat għal ikel ikun differenti minn dak tal-ingredjent primarju tiegħu (aktar minn 50 %). F'dan il-każ, ir-regolament bażiku jirrikjedi l-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni xierqa (ara l-Artikolu 26(3) u (8)). Madankollu, fl-abbozz tar-regolament ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tidher li ma kkonformatx mar-restrizzjonijet tal-eżenzjoni mogħtija mill-koleġiżlatur Ewropew; b'mod partikolari, permezz tal-eżenzjoni ta' trademarks irreġistrati mill-obbligu li tiġi indikata l-oriġini differenti tal-ingredjent prinċipali, u b'mod aktar ġenerali, id-dipendenza fuq l-avvjament tas-sidien tan-negozju biex jissodisfaw dan l-obbligu. Dan jitħalla għad-diskrezzjoni tagħhom biex jiddeċiedu l-livell ta' dettall li jixtiequ jipprovdu dwar l-oriġini tal-ingredjenti primarji. Paradossalment, għal ikel li jibbenefika minn denominazzjoni ġeografika (magħrufa bħala indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP), din l-informazzjoni tidher li hija aktar mhux kompluta minn dik għal ikel mingħajr indikazzjoni ġeografika. Barra minn hekk, meta r-regolament ta' implimentazzjoni jidħol fis-seħħ (li huwa mistenni f'April 2019), ir-regoli nazzjonali dwar l-oriġini ta' ċertu ikel, inklużi prodotti tal-ħalib, għasel, frott u ħaxix, ħut u ċanga, ma jibqgħux japplikaw, u dan jippreżenta riskju għall-konsumaturi billi jnaqqas l-informazzjoni li attwalment tippermettilhom jidentifikaw l-oriġini ta' dawn il-prodotti. Għal dawn ir-raġunijiet, il-petizzjonanti jitolbu li l-Kummissjoni tneħħi l-eżenzjonijiet inkwistjoni u li l-Parlament Ewropew ikollu leħen fil-kontenut tar-regolament ta' implimentazzjoni.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now