Handelspolitik

F'isem il-konfederazzjoni nazzjonali "Coldiretti" u l-fondazzjoni "Campagna Amica", b'120 000 firma, dwar ir-regolament Ewropew dwar tikketti li jindikaw l-oriġini tal-ikel 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanti huma mħassba dwar il-kontenut tal-abbozz tar-regolament ta' implimentazzjoni tar-Regolament 1169/2011 dwar it-tikkettar tal-ikel. Fil-fehma tagħhom, il-kontenut li huwa abbozzat attwalment ma jilħaqx l-aspettattivi tal-konsumaturi (li pparteċipaw fil-konsultazzjoni ppubblika li saret fl-1 ta' Frar 2018), li jixtiequ aktar informazzjoni meta l-pajjiż jew il-post ta' oriġini indikat għal ikel ikun differenti minn dak tal-ingredjent primarju tiegħu (aktar minn 50 %). F'dan il-każ, ir-regolament bażiku jirrikjedi l-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni xierqa (ara l-Artikolu 26(3) u (8)). Madankollu, fl-abbozz tar-regolament ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tidher li ma kkonformatx mar-restrizzjonijet tal-eżenzjoni mogħtija mill-koleġiżlatur Ewropew; b'mod partikolari, permezz tal-eżenzjoni ta' trademarks irreġistrati mill-obbligu li tiġi indikata l-oriġini differenti tal-ingredjent prinċipali, u b'mod aktar ġenerali, id-dipendenza fuq l-avvjament tas-sidien tan-negozju biex jissodisfaw dan l-obbligu. Dan jitħalla għad-diskrezzjoni tagħhom biex jiddeċiedu l-livell ta' dettall li jixtiequ jipprovdu dwar l-oriġini tal-ingredjenti primarji. Paradossalment, għal ikel li jibbenefika minn denominazzjoni ġeografika (magħrufa bħala indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP), din l-informazzjoni tidher li hija aktar mhux kompluta minn dik għal ikel mingħajr indikazzjoni ġeografika. Barra minn hekk, meta r-regolament ta' implimentazzjoni jidħol fis-seħħ (li huwa mistenni f'April 2019), ir-regoli nazzjonali dwar l-oriġini ta' ċertu ikel, inklużi prodotti tal-ħalib, għasel, frott u ħaxix, ħut u ċanga, ma jibqgħux japplikaw, u dan jippreżenta riskju għall-konsumaturi billi jnaqqas l-informazzjoni li attwalment tippermettilhom jidentifikaw l-oriġini ta' dawn il-prodotti. Għal dawn ir-raġunijiet, il-petizzjonanti jitolbu li l-Kummissjoni tneħħi l-eżenzjonijiet inkwistjoni u li l-Parlament Ewropew ikollu leħen fil-kontenut tar-regolament ta' implimentazzjoni.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international