Handelspolitik

Roberto Moncalvo riikliku põllumajandustootjate organisatsiooni Coldiretti ja sihtasutuse Campagna Amica nimel koos 120 000 allkirjaga toiduainete päritolu märgistust käsitlevate Euroopa eeskirjade kohta 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitajad on mures määruse (EL) nr 1169/2011 rakendusmääruse eelnõu toidu märgistamist käsitlevate sätete pärast. Nende arvates ei vasta praegu koostatav määrus tarbijate ootustele (kes osalesid 1. veebruaril 2018 toimunud avalikus konsultatsioonis), kuna nad sooviksid saada rohkem teavet, kui toidu päritoluriik või lähtekoht erineb selle põhilise koostisosa (üle 50 %) päritoluriigist või lähtekohast. Sellisel juhul tuleb alusmääruse kohaselt võtta vastu asjakohased rakendusaktid (vt artikli 26 lõikeid 3 ja 8). Kuid näib, et Euroopa Komisjon ei ole rakendusmääruse eelnõus järginud liidu kaasseadusandja poolt ette nähtud erandite suhtes kehtivaid piiranguid – konkreetsemalt jättes registreeritud kaubamärkide suhtes kehtestamata kohustuse näidata peamise koostisosa erinevat päritolu ja üldisemalt tuginedes ettevõtjate heale tahtele selle kohustuse täitmisel. See, kui üksikasjalikult soovivad ettevõtjad esitada põhilise koostisosa päritolu, on jäetud nende otsustada. Paradoksaalsel kombel näib, et toidu puhul, mille puhul kasutatakse kaitstud geograafilist tähist (KGT), ei pea teave olema nii üksikasjalik kui geograafilise tähiseta toidu puhul. Kui rakendusmäärus jõustub (eeldatavasti 2019. aasta aprillis), siis riiklikud eeskirjad teatava toidu päritolu kohta, sealhulgas piimatoodete, mee, puu- ja köögivilja, kala ja veiseliha kohta muutuvad kehtetuks, mis kujutab endast ohtu tarbijatele, kuna sellega vähendatakse teavet, mis võimaldab neil praegu nende toodete päritolu kindlaks teha. Nendel põhjustel nõuavad petitsiooni esitajad, et Euroopa Komisjon jätaks kõnealused erandid välja ja et Euroopa Parlament saaks rakendusmääruse sisu suhtes kaasa rääkida.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international