Handelspolitik

Kansallisen keskusjärjestön Coldirettin ja Campagna Amica -säätiön puolesta, ja 120 000 allekirjoittanutta, elintarvikkeiden alkuperää ilmaisevia merkintöjä koskevasta Euroopan unionin asetuksesta 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
13 Supporters 13 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjät ovat huolestuneita elintarvikkeiden merkintöjä koskevan asetuksen 1169/2011 täytäntöönpanoasetusluonnoksen sisällöstä. Heidän mielestään laadittavana oleva asetus ei täytä kuluttajien (jotka osallistuivat 1. helmikuuta 2018 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen) odotuksia. He haluaisivat enemmän tietoa tapauksissa, joissa elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka on eri kuin sen pääainesosan (yli 50 prosenttia) alkuperämaa tai lähtöpaikka. Tällaisessa tapauksessa perusasetuksessa edellytetään täytäntöönpanosäädösten antamista (ks. 26 artiklan 3 ja 8 kohta). Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei komissio noudata täytäntöönpanoasetusluonnoksessa Euroopan unionin toisen lainsäädäntövallan käyttäjän myöntämiä vapautuksen rajoituksia. Rekisteröityjen tavaramerkkien osalta ei sovelleta velvollisuutta ilmoittaa pääainesosan eri alkuperä ja yleisesti ottaen luotetaan yrittäjien hyväntahtoisuuteen tämän velvollisuuden täyttämisessä. Yrittäjät voivat oman harkintansa mukaan päättää, kuinka tarkkoja tietoja he antavat pääainesosien alkuperästä. Paradoksaalista on, että maantieteellisestä nimityksestä eli suojatusta maantieteellisestä merkinnästä (SMM) hyötyvien elintarvikkeiden osalta nämä tiedot vaikuttaisivat puutteellisemmilta kuin sellaisten elintarvikkeiden osalta, joissa ei ole maantieteellistä merkintää. Lisäksi kun täytäntöönpanoasetus astuu voimaan (oletetusti huhtikuussa 2019), tiettyjä elintarvikkeita, mukaan lukien maitotuotteet, hunaja, hedelmät ja vihannekset, kala ja naudanliha, koskevien kansallisten sääntöjen voimassaolo lakkaisi, mikä muodostaisi uhan kuluttajille, koska sellaisia tietoja, joiden avulla he voivat tällä hetkellä tunnistaa kyseisten tuotteiden alkuperän, karsittaisiin. Näiden syiden vuoksi vetoomuksen esittäjät pyytävät, että komissio poistaisi kyseiset vapautukset ja että Euroopan parlamentti saisi sananvaltaa täytäntöönpanoasetuksen sisällön osalta.

Thank you for your support, CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international