Zusammenleben

Za sdružení „Associacion Victimes Franquisme“, ve věci beztrestnosti zločinů spáchaných během Francovy diktatury ve Španělsku  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel uvádí, že obětem zločinů spáchaných během Francovy diktatury a jejich rodinám je odepíráno právo na účinnou nápravu ze strany vládních a justičních orgánů ve Španělsku. Předkladatel tvrdí, že – jak je uvedeno ve zprávě pana Nagyho o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015 – členské státy musí spolupracovat s vnitrostátními nebo mezinárodními soudními vyšetřovacími orgány, které se snaží objasnit odpovědnost za zločiny proti lidskosti spáchané v Unii totalitními režimy a usilují o to, aby zjistily pravdu a zajistily spravedlnost a odškodnění jejich obětí. Předkladatel rovněž informuje o porušení článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a rámcového rozhodnutí 2008/913/SVV, což není v souladu s acquis Společenství, pokud jde o péči a pozornost věnovanou obětem trestné činnosti.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now