Zusammenleben

På vegne af "Associacion Victims Franquisme", om straffrihed for forbrydelser begået under Francos diktatur i Spanien  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren oplyser, at ofrene for forbrydelser begået under Francos diktatur og deres familier nægtes deres ret til effektive retsmidler fra regeringens og de spanske retsmyndigheders side. Andrageren hævder, som det fremgår af Nagy-betænkningen om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015, at medlemsstaterne skal samarbejde i forbindelse med nationale eller internationale retlige undersøgelser, der har til formål at skabe klarhed omkring ansvaret for forbrydelser mod menneskeheden begået i Unionen af totalitære regimer, og at bestræbe sig på at fastslå sandheden og sikre retfærdighed og erstatning til ofrene herfor. Andrageren beretter også om en overtrædelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og af rammeafgørelse 2008/913/RIA, som ikke er i overensstemmelse med gældende EU-ret med hensyn til omsorg og opmærksomhed over for ofre for kriminalitet.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now