Zusammenleben

V mene združenia Associacion Victimes Franquisme, o beztrestnosti trestných činov spáchaných počas Frankovej diktatúry v Španielsku  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 4 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície uvádza, že obetiam zločinov spáchaných počas Francovej diktatúry a ich rodinám sa upiera právo na účinný prostriedok nápravy zo strany vládnych a súdnych orgánov v Španielsku. Predkladateľ petície tvrdí, že, ako sa uvádza v Nagyho správe o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015, členské štáty musia spolupracovať, pokiaľ ide o vnútroštátne alebo medzinárodné súdne vyšetrovania, ktoré sa snažia objasniť zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti spáchané v Únii totalitnými režimami a usilovať sa o zistenie pravdy a zabezpečenia spravodlivosti a nápravy pre ich obete. Predkladateľ petície tiež informuje o porušení článku 47 Charty základných práv Európskej únie a rámcového rozhodnutia 2008/913/JHA, ktorý nie je v súlade s acquis Spoločenstva, pokiaľ ide o starostlivosť a pozornosť vyplatenú obetiam trestných činov.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now