Zusammenleben

Par nesodāmību par Franko diktatūras laikā Spānijā pastrādātajiem noziegumiem  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Franko diktatūras laikā pastrādāto noziegumu upuriem un viņu ģimenēm Spānijas valdība un tiesu iestādes liedz izmantot viņu tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo — kā norādīts József Nagy sagatavotajā Ziņojumā par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2015. gadā, dalībvalstīm ir jāsadarbojas ar valsts vai starptautiskajām tiesām to veikto izmeklēšanu ietvaros, lai censtos noteikt atbildību par noziegumiem pret cilvēci, kurus Savienībā izdarījuši totalitārisma režīmi, noskaidrotu patiesību un nodrošinātu tiesiskumu un tiesiskās aizsardzības līdzekļus šo noziegumu upuriem. Lūgumraksta iesniedzējs norāda arī uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta un Pamatlēmuma 2008/913/TI pārkāpumu, kas neatbilst Kopienas acquis attiecībā uz noziegumu upuru aprūpi un viņiem veltāmo uzmanību.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now