Zusammenleben

Namens "Asociación Víctimas del Franquismo", over de straffeloosheid voor tijdens de Franco-dictatuur in Spanje begane misdaden  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indiener legt uit dat de slachtoffers van tijdens de Franco-dictatuur begane misdaden en hun familie hun recht op een doeltreffende voorziening in rechte wordt ontzegd door de overheid en rechterlijke autoriteiten in Spanje. Hij betoogt dat alle lidstaten moeten meewerken aan nationale of internationale gerechtelijke onderzoeken die ten doel hebben verantwoordelijkheden vast te stellen voor en achter de waarheid te komen over door totalitaire regimes in de Unie gepleegde misdaden tegen de menselijkheid, en te zorgen voor gerechtigheid en genoegdoening voor de slachtoffers ervan, zoals wordt gesteld in het verslag van rapporteur Nagy over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015. Indiener maakt bovendien melding van een inbreuk op artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en op Kaderbesluit 2008/913/JBZ, wat in strijd is met EU-acquis op het gebied van de zorg en aandacht voor slachtoffers van misdaden.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now