Zusammenleben

от името на „Associacion Victimes Franquisme“, относно безнаказаността за престъпленията, извършени по време на диктатурата на Франко в Испания 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията съобщава, че на жертвите на престъпления, извършени по време на диктаторския режим на Франко, и на техните семейства се отказва правото на ефективни правни средства за защита от страна на правителството и съдебните органи в Испания. Вносителят на петицията твърди, че както се посочва в доклада на г-н Наги относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г., държавите членки трябва да си сътрудничат с национални или международни съдебни разследвания, които се опитват да изяснят отговорностите за престъпления срещу човечеството, извършени в Съюза от тоталитарни режими, и да се опитат да установят истината и да осигурят правосъдие и компенсация за жертвите от тях. Вносителят на петицията съобщава също така за нарушение на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на Рамково решение 2008/913/JHA, което не съответства на достиженията на правото на Общността по отношение на грижите и вниманието, отделяни на жертвите на престъпления.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now