Zusammenleben

W imieniu stowarzyszenia „Associacion Victimes Franquisme”, w sprawie bezkarności za zbrodnie popełnione podczas dyktatury Franco w Hiszpanii  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję informuje, że rząd i organy sądowe w Hiszpanii odmawiają ofiarom zbrodni popełnionych podczas dyktatury Franco i ich rodzinom prawa do skutecznych środków odwoławczych. Składający petycję utrzymuje, że zgodnie ze sprawozdaniem J. Nagyego w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej z 2015 r. państwa członkowskie muszą współpracować w ramach krajowych lub międzynarodowych postępowań sądowych, których celem jest wyjaśnienie kwestii odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w Unii przez reżimy totalitarne oraz dążenie do poznania prawdy, oddania sprawiedliwości ofiarom i wynagrodzenia im poniesionych krzywd. Składający petycję informuje również o naruszeniu art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz decyzji ramowej 2008/913/WSiSW, co nie jest zgodne z dorobkiem prawnym Wspólnoty w zakresie troski o ofiary przestępstw i uwagi, jaką należy im poświęcić.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now