Zusammenleben

För ”Associacion Victimes Franquisme”, om straffrihet för brott som begåtts under Francos diktatur i Spanien  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppger att offren för brott som begåtts under Francos diktatur och deras familjer nekas rätten till ett effektivt rättsmedel av regeringen och rättsliga myndigheter i Spanien. Framställaren påstår att medlemsstaterna måste samarbeta med nationella eller internationella domstolsundersökningar som försöker klargöra ansvaret för brotten mot de mänskliga rättigheterna som begåtts av totalitära regimer i EU, och sträva efter att finna sanningen och säkra rättvisa och gottgöra offren, i enlighet med József Nagys betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015. Framställaren rapporterar också en överträdelse av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och av rambeslut 2008/913/RIF, som inte överensstämmer med EU:s regelverk för omsorg om och uppmärksamhet till brottsoffer.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now