Zusammenleben

ühenduse Associacion Victimes Franquisme nimel Hispaania Franco diktatuuri ajal toime pandud kuritegude karistamatuse kohta  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja annab teada, et Hispaania valitsus ja õigusasutused on jätnud Franco diktatuuri ajal toime pandud kuritegude ohvrid ja nende perekonnad ilma õigusest tõhusale õiguskaitsevahendile. Petitsiooni esitaja väidab, et nagu on märgitud Nagy raportis põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2015. aastal, peavad liikmesriigid tegema koostööd siseriiklike või rahvusvaheliste kohtulike uurimistega, mille eesmärk on püüda täpsustada totalitaarsete režiimide poolt liidus toime pandud inimsusvastaste kuritegude eest vastutamist ning püüda teha kindlaks tõde ja tagada ohvritele õigusmõistmine ja õiguskaitsevahendid. Petitsiooni esitaja teatab ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 ja raamotsuse 2008/913/JSK rikkumisest, mis ei ole kooskõlas ühenduse acquis’ga, mis puudutab hoolt ja tähelepanu kuriteoohvrite suhtes.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now