Gesundheit

W sprawie nieprawidłowego stosowania we Włoszech dyrektywy 2003/88/WE w sprawie organizacji czasu pracy 

Dalila Nesci
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję skarży się na nieprawidłowe stosowanie we Włoszech dyrektywy 2003/88/WE w sprawie organizacji czasu pracy, w szczególności w szpitalach i ośrodkach opieki zdrowotnej. Dyrektywa ta przewiduje między innymi, że czas pracy nie powinien przekraczać 48 godzin tygodniowo oraz że należy przestrzegać 11-godzinnego okresu odpoczynku między zmianami. Składająca petycję skarży się również na ustawę nr 161 z 2014 r., na mocy której Włochy dokonały transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy do prawa włoskiego, co w konsekwencji spowodowało zamknięcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nr 2011/4185. Składająca petycję wskazuje, że nieprzestrzeganie okresu odpoczynku zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez pracownika służby zdrowia, co pociąga za sobą oczywiste ryzyko w odniesieniu do usług opieki zdrowotnej świadczonych na rzecz obywateli. Składająca petycję podkreśla pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych działań i wzywa do wszczęcia nowego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom w celu zagwarantowania zdrowia obywateli zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi ustalonymi na poziomie UE.

Thank you for your support, Dalila Nesci

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international