Gesundheit

относно неправилно прилагане в Италия на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време 

Dalila Nesci
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква от неправилното прилагане в Италия на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време, по-специално в болници и здравни центрове. В директивата е предвидено, inter alia, че работното време не следва да надвишава 48 часа на седмица и че между смените следва да се осигури 11-часов период за почивка. Вносителката на петицията също така се оплаква от Закон № 161 от 2014 г., чрез който Италия е транспонирала горепосочената директива в италианското законодателство, с последващо приключване на производство за установяване на нарушение № 2011/4185. Вносителката на петицията посочва, че липсата на почивка увеличава вероятността от грешки от страна на работещите в сферата на здравеопазването, с очевидни рискове за грижите, предоставяни в полза на гражданите. Вносителката на петицията подчертава неотложната необходимост от незабавни действия и призовава за започване на ново производство за установяване на нарушение срещу Италия, за да се гарантира здравето на гражданите в съответствие с нормативните задължения, определени на равнището на ЕС.

Thank you for your support, Dalila Nesci

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international