Gesundheit

O nesprávnom uplatňovaní smernice 2003/88/ES o organizácii pracovného času v Taliansku 

Dalila Nesci
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície sa sťažuje na nesprávne uplatňovanie smernice 2003/88/ES o organizácii pracovného času v Taliansku, najmä v nemocniciach a zdravotníckych strediskách. V tejto smernici sa okrem iného stanovuje, že pracovný čas by nemal presiahnuť 48 hodín týždenne a že medzi zmenami by mal byť čas odpočinku 11 hodín. Predkladateľka petície sa ďalej sťažuje na zákon č. 161 z roku 2014, ktorým Taliansko transponovalo do talianskeho právneho poriadku uvedenú európsku smernicu, s následným ukončením konania o porušení povinnosti č. 2011/4185. Predkladateľka petície upozorňuje na to, že nedodržanie odpočinku zvyšuje pravdepodobnosť chyby zo strany zdravotníckeho personálu s evidentným rizikom pre služby starostlivosti poskytované občanom. Predkladateľka petície poukazuje na naliehavosť okamžitých opatrení a vyzýva na začatie nového konania o porušení povinnosti proti Taliansku s cieľom zabezpečiť zdravie občanov v súlade s regulačnými povinnosťami stanovenými na úrovni EÚ.

Thank you for your support, Dalila Nesci

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international