Gesundheit

Om den felaktiga tillämpningen i Italien av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning 

Dalila Nesci
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar över den felaktiga tillämpningen i Italien av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning, särskilt på sjukhus och vårdcentraler. I direktivet anges bland annat att arbetstiden inte bör överskrida 48 timmar per vecka och att varje arbetstagare bör få en viloperiod på elva timmar mellan skiften. Framställaren klagar också över lag nr 161 från 2014, genom vilken Italien har införlivat ovan nämnda europeiska direktiv med italiensk lagstiftning, med påföljande avslutande av överträdelseförfarande 2011/4185. Framställaren påpekar att bristen på vila ökar sannolikheten att hälso- och sjukvårdspersonal ska begå misstag, vilket medför uppenbara risker med tanke på de vårdtjänster som tillhandahålls för medborgarna. Framställaren understryker vikten av omedelbara åtgärder, och begär att det inleds ett överträdelseförfarande mot Italien för att trygga medborgarnas hälsa, i överensstämmelse med de lagstadgade skyldigheter som fastställts på EU-nivå.

Thank you for your support, Dalila Nesci

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international