Gesundheit

Dalila Nesci tööaja korraldust käsitleva direktiivi 2003/88/EÜ ebaõige kohaldamise kohta Itaalias 

Dalila Nesci
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab tööaja korraldust käsitleva direktiivi 2003/88/EÜ ebaõige kohaldamise üle Itaalias, eelkõige haiglates ja tervishoiukeskustes. Kõnealuses direktiivis on muu hulgas sätestatud, et tööaeg ei tohiks ületada 48 tundi nädalas ning et vahetuste vahel tuleks võtta 11 tundi puhkeaega. Petitsiooni esitaja kaebab ka 2014. aasta seaduse nr 161 üle, millega Itaalia on eespool nimetatud Euroopa direktiivi Itaalia õigusesse üle võtnud ning millest tulenevalt lõpetati rikkumismenetlus nr 2011/4185. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu asjaolule, et vähene puhkeaeg suurendab tervishoiutöötaja puhul vigade tegemise tõenäosust, mis ohustab ilmselgelt kodanikele osutatavaid hooldusteenuseid. Petitsiooni esitaja rõhutab kiiret vajadust kohese tegutsemise järele ning nõuab uue rikkumismenetluse algatamist Itaalia vastu, et tagada kodanike tervis kooskõlas ELi tasandil kehtestatud õiguslike kohustustega.

Thank you for your support, Dalila Nesci

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international