Umwelt

W sprawie domniemanego spadku poziomu ochrony środowiska i przyrody na Węgrzech 

Ferenc Tibor Zsák
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się na zaniedbania i systemowe pogorszenie ram ustawodawczych i instytucjonalnych w dziedzinie ochrony środowiska na Węgrzech. W sposób szczegółowy opisuje różne czynniki, które jego zdaniem doprowadziły do znacznego spadku poziomu ochrony środowiska i przyrody w jego kraju oraz twierdzi, że Węgry nie są w stanie osiągnąć celów wyznaczonych w siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska (EAP) ani spełnić swoich obowiązków wynikających z dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Thank you for your support, Ferenc Tibor Zsák

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now