Umwelt

W sprawie domniemanego spadku poziomu ochrony środowiska i przyrody na Węgrzech 

Ferenc Tibor Zsák
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję skarży się na zaniedbania i systemowe pogorszenie ram ustawodawczych i instytucjonalnych w dziedzinie ochrony środowiska na Węgrzech. W sposób szczegółowy opisuje różne czynniki, które jego zdaniem doprowadziły do znacznego spadku poziomu ochrony środowiska i przyrody w jego kraju oraz twierdzi, że Węgry nie są w stanie osiągnąć celów wyznaczonych w siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska (EAP) ani spełnić swoich obowiązków wynikających z dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Thank you for your support, Ferenc Tibor Zsák

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international